...

Türk Dili ve Edebiyatı

ÖZGEÇMİŞ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCUİletişim:           mali yolcu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad.

Avanos Yolu Üzeri

50300 Nevşehir / TÜRKİYE

E-posta: mehmetaliyolcu@nevsehir.edu.tr

Telefon: 0 384 215 39 00 / 14115
 

Doğum Yeri ve Yılı:

Balıkesir/Kepsut, 1980.
 

Eğitim:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği

Uludağ Üniversitesi

1999-2003

Yüksek Lisans

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.

Uludağ Üniversitesi

2003-2005

Doktora

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.

Balıkesir Üniversitesi

2005-2011

 

Yüksek Lisans Tezi: "Kepsut Yöresi Karakeçili Ağzı"

Danışman: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

 

Doktora Tezi: "Balıkesir’den Derlenen Maniler Üzerinde Bir Araştırma"

Danışman: Prof. Dr. Mehmet AÇA

 

Araştırma Alanları:

Türk halk şiiri, anonim halk edebiyatı anlatı türleri, halk bilimi kuramları, Türk mitolojisi.

 

İdari/Akademik Görevleri:

2003-2006: Bursa / Gürsu 80. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Türkçe Öğretmeni

2006-2008: Balıkesir / Merkez Altıeylül İlköğretim Okulu, Türkçe Öğretmeni

2008-2012: Balıkesir / Gökçeyazı Şehit R. Çetinkaya İlköğretim Okulu, Türkçe Öğretmeni

2012-   ...  : Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü, Yrd. Doç. Dr.

2013-   ...  : Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği.

2013-   ...  : Nevşehir Üniversitesi, NEVKAM Yönetim Kurulu Üyeliği.

2013-   ...  : Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Başkanlığı.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çerçevesinde Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Tespiti, Derlenmesi ve İncelenmesi”, Proje No: NEÜBAP13S9. Nevşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, Proje Yürütücüsü.

 

Ödüller:

-

Son İki Yılda Verdiği Dersler:

 

2012-2013

 

Türk Halk Edebiyatına Giriş I, Türk Halk Edebiyatına Giriş II, Türk Halk Edebiyatı I, Türk Halk Edebiyatı II, Türk Halk Edebiyatı III, Türk Halk Edebiyatı IV, Türk Halk Edebiyatı V, Türk Halk Edebiyatı VI, Türk Mitolojisi, Araştırma Projesi I, Araştırma Projesi II, Türk Halk Edebiyatına Giriş I (YL-BH), Türk Halk Edebiyatına Giriş II (YL-BH), Halk Edebiyatında Tür ve Şekil (YL), Âşık Tarzı Hikâye Geleneği (YL), Türk Destancılık Geleneği I (Doktora), Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji (Doktora).

 

2013-2014

 

Türk Halk Edebiyatı III, Türk Halk Edebiyatı IV, Türk Halk Edebiyatı VII, Türk Halk Edebiyatı VIII, Sözlü Kültür Araştırmaları I, Sözlü Kültür Araştırmaları II, Zümre Edebiyatları, Türk Halk Edebiyatına Giriş I (YL-BH), Türk Halk Edebiyatına Giriş II (YL-BH), Halk Edebiyatında Tür ve Şekil (YL), Âşık Tarzı Hikâye Geleneği (YL), Türk Destancılık Geleneği I (Doktora), Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji (Doktora).

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 

İsmail Altuntaş, “Âşık Bayramî Yaşar Polat’ın Âşıklık Geleneği İçindeki Yeri”, 2013.

Hakan Doğuş, “Nevşehir Yöresi Çocuk Oyunları” (Devam Ediyor)

Mevlüt Cihan Eroğlu, “Nevşehir Çoban Folkloru” (Devam Ediyor)

Emre Uygun, “Nevşehir Masalları”, (Devam Ediyor)

Arife Danabaş, “Antalya İli Geleneksel Giyim Kuşam Kültürü”, (Devam Ediyor)

Esra Pilav, “Avanos Folkloru”, (Devam Ediyor)

Canan Doğan, “Tomarza’da Halk İnançları”, (Devam Ediyor)

 

Yayınlar:

 

A. Kitaplar:

 

1. Balıkesir Yöresi Manileri, Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları, Balıkesir 2011, 420 s.

 

2. Nevşehir Yöresinde Yaşayan Geleneksel Meslekler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014, 136 s.

 

B. Kitapta Bölümler:

 

1. “Türk Masallarında İnsan Eti Yeme, Totemizm, Ölüm ve Yeniden Doğma Simgeciliği”, Sünnet, İğdiş ve Bedene Şiddet Kitabı, (Ed.: Emine G. Naskali, Aylin Koç), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009, s. 316-330.

 

2. “Ödül-Ceza Paradigması Bağlamında Ölüm Sonrası Hayat İnançlarının Evrimi Üzerine”, Folkloristik: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı (Ed.: A. Arvas), Hakim Yayınları, Ankara 2013, s. 237-250.

 

3. “Çocuk Oyunları Üzerine”, Torbalı’nın Kültürel Mirası (Ed.: İ. Özkaya), Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2013, s. 259-270.

 

C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

1. “Balıkesir’de Mani İcracıları”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3/12, 2011, 94-112.

 

2. “Azerbaycan Masallarında Formeller ve Formel Unsurlar”, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/1, 2011, 75-88.

 

3. “Azerbaycan Holavar ve Sayacı Nağmelerinin Tür Özellikleri” İdil Sanat ve Dil Dergisi, 1-1, 2012, 38-49.

 

4. “Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm”, Acta Turcica, IV, (ISSN 1308-8351), 8-1, 2012, 174-189.

 

5. “Köroğlu Destanının Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları, 199, 2012, 149-160.

 

6. “Manilerde Doldurma Dize Problemi ve Dizeler Arasındaki Anlamsal Bağı Sağlayan Unsurları Sınıflandırma Denemesi”, Turkish Studies, 7/3, 2012, 2779-2793.

 

7. “Türk Destanlarında Kahramanın Sevgilisine Ulaşmak İçin Sınanması Motifinin Tip Yapısı”, Akademik Bakış, 34, (ISSN:1694-528X), 2013, Mak. Nu.: 8.

 

8. “Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım”, Folklor/Edebiyat, 73, 2013, 185-196.

 

9. “Kalgay Dergisinin Kırım Türkleri Folklorunun Derlenmesi, Yayımlanması ve İncelenmesindeki Yeri”, Türk Dünyası Araştırmaları, 208, 2014, 437-448.

 

10. “Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Değişim ve Dönüşümü”, Turkish Studies, 9/2, 2014, 1719-1738.

 

11. “Karavellilerde Dinsel Otoritenin Mizahi Eleştirisi” Milli Folklor, 102, 2014, 65-73.

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

1. “Kadın İcracılar Bağlamında Balıkesir Düğün Törenlerinde Mani İcrası”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012/1, 22, 113-132.

 

2. “Babasız Gebelik Mitleri Bağlamında Türk Mitolojisinde Gök-Yer Dikotomisi ve Ana Tanrıça Kültünün İzleri”, Hitit Üniversitesi SBE Dergisi, C. 7, S. 1, 2014.

 

E. Diğer Yayınlar:

 

1. Çeviri: Rinchindorji, “Moğol-Türk Destanları: Tipolojik Oluşum ve Gelişimi”, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/2, 2012, 221-239.

 

E. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

1. “Balıkesir İli, Kepsut Karakeçili Yörüklerinde Ölümle İlgili Adetler ve Ritüel Uygulamalar”, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi (25-26 Kasım 2004), İstanbul.

 

2. “Türk Masallarında İnsan Eti Yeme, Totemizm, Ölüm ve Yeniden Doğma Simgeciliği Üzerine Bazı Düşünceler”, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi (04-05 Nisan 2007), İstanbul.

 

3. “Kalgay Dergisinin Kırım Türkleri Folklorunun Derlenmesi, Yayımlanması ve İncelenmesindeki Yeri” Qırımtatarlarınıñ Keçmişi – Bugüni - Yarını: III. Halqara Türkologiya Simpoziumınıñ Maruzaları ve Tezisleri (15—17 Oktâbr 2012, Simferopol - Qırım / Ukrayna). Ed. N.S. Seydametova. Simferopol: QCI Qırım Devoquvpedneşir Neşriyatı, 2014, 195-200.

 

4. “Balkan Türkleri Arasında Anlatılan Fıkralarda Çatışma ve Fıkra Tipleri”, Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Balkan Konferansı (6-7 Haziran 2013), Prizren / KOSOVA.

 

5. “Kutsalın Farklı Mekânlarda Yeniden Üretimi: Mekke Zemzem Kuyusundan Hacıbektaş Zemzem Çeşmesine Kutsal Su İnançları”, Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu (7-8 Kasım 2013), Tekirdağ.

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

1. “Türk Destanlarında Kahramanın Sevgilisine Ulaşmak İçin Sınanması Motifinin Tip Yapısı”, EDAK İstanbul Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Edebiyat Akademi Kulübü (07 Mayıs 2007), İstanbul.

 

2. “Halk Bilimi Müzeciliği Bağlamında Yahyalı’da Yaşayan Bazı Geleneksel Meslekler” (Harun Dikme ile birlikte), I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi - Yahyalı Belediyesi (20-21 Eylül 2012), Yahyalı / Kayseri.

 

Seminerler:

 

“Türkçede Atasözleri ve Deyimler” Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu Programı. 06.07.2012. “http://www.nevsehir.edu.tr/tr/2583”